fbpx

Bakterije mogu dospeti u urinarni trakt i razmnožiti se, uzrokujući infekciju trakta. Najčešći uzročnik je Echerichia coli, bakterija koja je inače crvene flore. Do inficiranja urinarnog trakta može doći prilikom seksualnog odnosa, ali i usled nehigijene, anomalije urinarnog trakta ili opstrukcije protoka mokraće (kamen u mokraćnim putevima, adenom prostate i dr.). Do infekcije urinarnog trakta može doći i zbog fiziolških promena u trudnoći, a kod devojčica mlađih od dve godine mogu se javiti i spontano.

CISTITIS
Infekcija mokraćne bešike ili cistitis uglavnom je benigna i relativno česta. Žene su, zbog kratke mokraćne cevi i male razdaljine između anusa i otvora mokraćne cevi, podložije ovoj infekciji. Cistitis podrazumeva bolno, neodložno i često mokrenje. Citobakteriološkom analizom utvrđuje se infektivni agens-ako je reč o bakteriji, primenjuje se terapija antibioticima. Cistitis se može vratiti, a ako se ne leči, infekcija se može proširiti na bubrege.

PIJELONEFRITIS
Pijelonefritis je infekcija bubrega. Akutni oblik se obično razvija nakon cistitisa, kada bakterije iz bešike mokaraćovodima dospeju do bubrega. Usporavanje protoka urina, uzrokovano kamenom u mokraćnim putevima ili anomalijom, takođe podstiče umnožavanje bakterija u bešici i njihov prelazak u bubreg. Hronični pijelonefritis, koji se ređe javlja i sporije razvija, može dovesti do atrofije i insuficijencije bubrega.

Infekcije urinarnog trakta ukratko

Simptomi:
Bolno, neodložno i često mokrenje; mutna mokraća, u kojoj ima krvi. Pijelonefritis: bol u leđima i trbuhu oko bubrega zhvaćenog infekcijom, visoka temperatura praćena groznicom.

Lečenje:
Antibiotici i otklanjanje faktora rizika

Prevencija:
Pravilna hidratacija, često mokrenje, održavanje higijene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *