fbpx

infekcije urinarnog trakta

Infekcije urinarnog trakta

Bakterije mogu dospeti u urinarni trakt i razmnožiti se, uzrokujući infekciju trakta. Najčešći uzročnik je Echerichia coli, bakterija koja je inače crvene flore. Do inficiranja urinarnog trakta može doći prilikom seksualnog odnosa, ali i usled nehigijene, anomalije urinarnog trakta ili opstrukcije protoka mokraće (kamen u mokraćnim putevima, adenom prostate i dr.). Do infekcije urinarnog trakta može doći i zbog fiziolških promena u trudnoći, a kod devojčica mlađih od dve godine mogu se javiti i spontano. CISTITIS Infekcija mokraćne bešike ili cistitis uglavnom