Gastroenterologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti organa za varenje (jednjak, želudac, tanko i debelo crevo, jetra i pankreas). Doktor specijalista interne medicine, gastroenterolog obavlja pregled pacijenata.

Prof. dr Radoje Doder 28. mart 2020

Usluge

 • Pregled specijaliste gastroenterologa uz medicinsku dokumentaciju
 • Rektoskopija  (pregled rektuma)
 • Kolonoskopija (opcija sa i bez anestezije)
 • Gastroskopija

Šta je kolonoskopija?

Kolonoskopija je endoskopska procedura, kojom se pregleda debelo crevo uz pomoć instrumenta kolonoskopa, koji omogućava da se unutrašnjost debelog creva i završni deo tankog creva vidi na monitoru. Pregled je jako precizan i radi se radi otkrivanja i blagovremene dijagnostike patoloških promena debelog creva. Kolonoskopija zahteva predhodnu pripremu pacijenata, koja podrazumeva čišćenje creva i sprovođenje dijete, najčešće dan pred sam pregled (po potrebi i duže od jednog dana). Čišćenje creva sprovodi se uz pomoć određenih lekova koje prepisuje lekar. Kolonoskopija se radi u ležećem položaju. Pacijentu, koji je prethodno imao pripremu za sam pregled (dijeta, čišćenje creva), se kroz čmar plasira fleksibilni instrument, kolonoskop, koji na vrhu ima kameru koja omogućava precizno otkrivanje eventualnih promena. Tokom pregleda se u crevo ubacuje vazduh kako bi omogućio lakše plasiranje instrumenta. Ukoliko se uoči patološki nalaz/polip/tumorska promena, uzima se isečak tkiva kako bi se sprovela histopatološka analiza koja će pokazati da li se radi o benignoj ili malignoj promeni. Ukoliko se radi o malim polipima, njih je moguće odstraniti tokom kolonoskopije.

Pregled nije bolan, ali je neprijatan.

 

Kada bi trebalo raditi kolonoskopiju?

Ukoliko pacijent ima tegobe, krv u stolici, smenjivanje zatvora i proliva, bolove u trbuhu potrebno je uraditi kolonoskopiju. Takođe, pacijenti kod kojih su članovi porodice lečeni zbog karcinoma kolona trebalo bi uraditi ovaj pregled, bez obzira da li imaju tegobe. Faktor godina jedan je od ključnih u nastanku bolesti debelog creva, zbog toga pacijenti od 50 godina i straiji predstavljaju grupu ljudi podložnijih oboljenjima debelog creva.

Šta je gastroskopija?

Gastroskopija je pregled jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva. Pregled je savremen, bezbolan, ali neprijatan.

Instrument je oblika tankog creva, sa lamapicom na vrhu koji prolazi kroz usta, u kojima je štitinik od meke plastike, sve do kraja dvanaestopalačnog creva, te se lepo može videti jednjak, želudac kao i spojevi na prelazu jednjaka u želudac i spojni prelaz iz želuca u dvanaestopalačno crevo.

Aparat prolazi putanjom kojom ide hrana, tako da pacijent tokom pregleda slobodno može disati na nos, bez problema. Ukoliko se u toku pregleda naiđe na neku promenu na sluznici, odmah se uzima biopsija.

Sam pregled ne traje dugo, svega nekoliko minuta.

Najčešći simptomi koji ukazuju na potrebu za pregledom interniste gastroenterologa:

 • Bol u stomaku, naročito noćni i bolovi vezano za uzimanje hrane
 • Gubitak apetita i mršavljenje, naročito u zadnjih 6 meseci
 • Mučnina
 • Povraćanje, naročito krvavog ili tamnog sadržaja (kao talog kafe)
 • Otežano i bolno gutanje
 • Gorušica
 • Podrigivanje
 • Nadimanje
 • Pojava crne stolice (kao katran ili kao talog od kafe)
 • Pojava sveže krvi ili sluzi u stolici
 • Proliv trajanja duže od 2 nedelje
 • Naizmenična smena zatvora i proliva
 • Patološki laboratorijski nalazi (transaminaze, amilaze, ALP …)
 • Genetska opterećenost –  svi članovi porodice u prvoj liniji srodstva sa pacijentom koji je imao rak debelog creva ili želuca treba da urade kolonoskopiju odnosno gastroskopiju i da se dalje prate.
Napomena: Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i laboratorijske analize.

Doktori

 • Prof. dr sc. med. Radoje Doder

 • Dr Zoran Joksimović

+381 30 42 60 77
+381 63 46 01 34

Pozovite nas