Magnetna rezonanca (MRI) je tehnika medicinskog snimanja koja se koristi u radiologiji da bi se oblikovale slike anatomije i fizioloških procesa u telu. MRI skeneri koriste jaka magnetna polja, gradijente magnetnog polja i radio talase za stvaranje slika organa u telu. MRI ne uključuje rentgenske zrake ili upotrebu jonizujućeg zračenja, što ga razlikuje od skenera (CT) ili CAT i PET skeniranja. Magnetna rezonanca je medicinska primena nuklearne magnetne rezonance (NMR). NMR se takođe može koristiti za snimanje u drugim NMR aplikacijama, kao što je NMR spektroskopija.

Iako su opasnosti od Ks-zraka sada dobro kontrolisane u većini medicinskih konteksta, MRI skeniranje se ipak može smatrati boljim izborom od CT-a. MRI se široko koristi u bolnicama i klinikama za medicinsku dijagnostiku, fazu bolesti i praćenje bez izlaganja tela zračenju.

Pregledi

Napomena: Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate).

Doktori

  • Dr Dragana Milijić

    Dr Dragana Milijić

+381 63 46 01 34

Pozovite nas