London: Čovek pozitivan na virus HIV u Velikoj Britanji postao je drugi poznati slučaj na svetu koji je izlečen od AIDS virusa. Nakon transplatacije koštane srži od donora koji je otporan na HIV, ističu lekari, pacijent ne pokazuje naznake virusa.

Danas, tri godine nakon transpalatacije koštane srži od donora otpornog na HIV  i nakon više od 18 meseci kako nije uzimao lekove, pacijent ne pokazuje znake virusa. Naime, razni testovi i midicinske analize sprovedene od strane lekara ne pokazuju naznake da je ikada HIV virus bio prisutan u organizmu “Pacijenta iz Londona”, kako je slučaj nazvan. Ovo se još uvek ne može smatrati konačnim lekom za HIV.

Ne postoji virus koji se sa potpunom sigurnošću može izmeriti. Ne možemo zaključiti ništa”, rekao je Ravindra Gupta, profesor i HIV biolog  koji je predvodio tim lekara, koji je lečio pacijenta o kome je reč. Ovaj slučaj je dokaz koncepta da će naučnici jednog dana uspeti da stanu na put HIV virusu i pronađu lek, ističu lekari, ali ovaj slučaj ne dokazuje da je način za suzbijenje ovog virusa pronađen.

Gupta, glavni lekar na slučaju, opisuje svog pacijenta kao “funkcionalno izlečenog”, ali ističe: “Previše je rano da se kaže da je potpuno izlečen”. Gupta ističe da ovaj slučaj ima jako veliki značaj za čovečanstvo i nauku, kao i dalji nastavak studija za traženje leka protiv ovog smrtonosnog virusa.

Slučaj je nazvan “Pacijent iz Londona”, delom jer je veoma sličan prvom slučaju iz Nemačke poznatom po odstranjvanju HIV virusa, koji je kasnije poprimio naziv “Pacijent iz Berlina”.Naime, prvo lečenje sprovedeno je 2007. Godine u Nemačkoj, na isti način i do današnjeg dana kod pacijenta iz Berlina se nisu vratili tragovi virusa u organizmu.

Oko 37 miliona ljudi, širom sveta trenutno je zaraženo virusom HIV. Od 1980-ih, kada je HIV virus otkriven, oko 35 miliona ljudi umrlo je zaraženo ovim virusom. 

Poslednja šansa

2016. godine, kada je pacijent bio u jako lošem stanju, lekari su odlučili da urade transplataciju koštane srži od donora koji ima genetsku mutaciju, poznatiju kao “CCR5 delta 32”, koja potvrđuje otpornost na HIV. Transplatacija je prošla relativno brzo i jednostavno, ističe Gupta. 

Međutim, većina stručnjaka ističe da je nezamislivo da bi ovo mogao postati način da se izleče svi pacijenti zaraženi ovim virusom. Procedura je skupa, kompleksna i rizična. Da bi se primenila na ostale slučajeve, morali bi da se pronađu donori koji se idealno poklapaju sa pacijentima. Donora ima u jako malom broju – većina od njih je sa severa Evrope. Ono zbog čega su posebni i pogodni kao donori koštane srži HIV zaraženim pacijentima, jeste genetska mutacija CCR5 koja ih čini otpornim na HIV. 

Dalja istaživanja su neminovna, a ovaj skorašnji slučaj približio je lekare i naučnike za korak ka otkrivanju leka protiv ovog virusa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *