fbpx

Obuka prve pomoći

Obuka prve pomoći

Obuka prve pomoći

Svake godine hiljade ljudi izgubi život ili je ozbiljno povređeno u saobraćajnim nesrećama. Mnogi od ovih nesrećnih slučajeva mogli bi se sprečiti ukoliko bi se pružila prva pomoć na licu mesta nesreće, pre dolaska hitnih službi.

Kako bi izašli na praktični deo vozačkog ispita, budući vozači moraju završiti obuku iz prve pomoći.

Dom zdravlja Boremdic ispunjava sve zakonom propisane uslove i nosilac je svih neophodnih rešenja, izdatih od strane Ministarstva zdravlja, za vršenje obuke i sprovodjenje ispita iz prve pomoći za vozače. Naši lekari predavači poseduju odgovarajuće licence za predavače i ispitivače prve pomoći za vozače, izdate od Minisatrstva zdravlja.

Šta ćete naučiti?

  • Mere neodložne pomoći
  • Provera stanja svesti i postavljanje u koma položaj
  • Postupci u zbrinjavanju krvavljenja
  • Mere oživljavanja
  • Principi i postupci u zbrinjavanju rana
  • Principi i postupci imobilizacije
  • Postupci u transportu i osnove nege tokom transporta
  • Tipične povrede i oštećenja zdravlja, principi i postupci u pružanju prve pomoći
  • Provera znanja

Cena kursa: 4.500 rsd

Nakon uspešno završenog kursa i položenog testa, kandidati dobijaju odgovarajuću potvrdu o položenom ispitu.

Kontaktirajte nas za više informacija ili zakažite pregled