fbpx

Hematologija

Hematologija

Hematologija

Hematologija je nauka i internistička specijalnost koja se bavi proučavanjem sastava i funkcijama krvi i krvotvornih organa, i dijagnostikom i lečenjem bolesti krvi. Ime ove medicinske discipline potiče iz grčkog jezika (grč. αἷμα, haima – krv и λoγία – reč). Kako krv cirkuliše kroz ceo organizam, i od vitalnog je značaja za mnogobrojne funkcije ćelija, tkiva i organa, bilo kakvi poremećaji u njenom volumenu (količini), ćelijskom ili plazma delu mogu izazvati mnogobrojne i raznovrsne poremećaje.

Usluge:

Pregled subspecijaliste hematologa

Hematološki pregeld obuhvata:

Anamnezu – Lekar obavlja razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, oboljenjima ( ukoliko su prisutna kod pacijenta), ranijim bolničkim lečenjima, oboljenjima u porodici itd.

Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je pacijent ima

Klinički pregled: inspekciju-posmatranje, palpaciju-opipavanje, auskultaciju-slušanje, merenje tenzije.

Završno mišljenje lekara – savet i preporuku za dalji terapijski plan (ukoliko postoji potreba za istim), kao i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, CT …).

Najčešći simptomi koji ukazuju na potrebu za pregledom interniste hematologa:

 • slabost,
 • malaksalost,
 • zujanje u ušima
 • lupanje srca,
 • noćni grčevi u mišićima ruku i nogu,
 • povišena temperatura,
 • promene na koži u vidu modrica,
 • pad imuniteta i sklonost kainfekcijama,
 • bolovi u kostima,
 • tromboze dubokih vena i otoci ekstremiteta,
 • produženo krvarenje nakon povrede.

Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i laboratorijske analize.

Kontaktirajte nas za više informacija ili zakažite pregled