Vaskularna hirurgija je medicinka specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti krvnih sudova.

Pregled:

Subspecijalistički pregled vaskularnog hirurga uz medicinsku dokumetaciju.

Napomena: Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i laboratorijske analize.

Doktori

  • Dr Života Marjanović

    Dr Života Marjanović

  • General prof. dr Miodrag Jevtić

    General prof. dr Miodrag Jevtić

+381 63 46 01 34

Pozovite nas