Otkrivanje i vođenje visokorizičnih trudnoća osnovni je zadatak subspecijaliste perinatologa.

Perinatologija, jeste mlada grana akušerstva, i bavi se fiziologijom trudnoće, patologijom trudnoće i porođajem i nekim periodom nakon porođaja, obično je to period od oko 6 nedelja. Perinatologija jedna je od najbitnijih grana medicine danas, ili uže rečeno akušerstva, jer se bavi ženama, reproduktivnim organima i potomstvom.

Subspecijalista perinatologije, kod svakog pacijenta vodi računa o dva bića – o budućoj mami i o bebi. Sama grana perinatologije grubo rečeno, ima dve percepcije – percepciju invazivne i neivazivne dijagnostike. Nenvazivna dijagnostika podrazumeva ultrazvuk, najuže objašnjeno, dok invazivna dijagnostika podrazumeva uzimanje uzorka plodove vode, posteljice, biopsiju kože i tako dalje, i sve to u nekim određenim stanjima trudnoće, kada je potrebno da se pokaže da li je plod nosioc neke genetske osnove za neku bolest.

Grana perinatologije u stalnom je napredovanju, ali se veliki napredak može videti i danas, u odnosu na period od pre nekoliko godina. Specijalisti preinatologije uzimaju uzorke ćelija beba, kroz krv majke, pa dalje uz pomoć genetskog inžinjeringa, koji izdvaja genetski materijal, mogu odrediti stanja beba koja su vezana za ozbiljne bolesti, koje ranije nije bilo moguće utvrditi pre rođenja bebe. Pomak u perinatalnoj medicini je toliko veliki da je poremećaj moguće videti dok je beba još u stomaku.

Zahvaljujući brzom napredovanju i razvoju perinatalne medicine, došlo je do preokreta u načinu vođenja trudnoće. Mnogo više pregleda obavlja se na samom početku trudnoće. Naime, prvi trimestar trudnoće je krucijalan za preoznavanje stanja koja mogu da se dese kasnije, u drugom i trećem simestru.

Oblast ginekoloških procedura

 • EKSPERTSKI UZ PREGLED MALE KARLICE -TRANSVAGINALNI PRISTUP
 • EKSPERTSKI UZ MALE KARLICE SA CD i/ili PD – TRANSVAGINALNI PRISTUP
 • HYCOSY PROCEDURA –ispitaivanje prolaznosti jajovoda i materice u okviru ispitivaja steriliteta, dijagnostike patologogije materične supljine, polipa,mioma, krvarenja

*procedura se izvodi pod kontrolom UZ 8, 9 ili 10 dana ciklusa nakon urednih briseva

**kod pacijentkinja koje nemaju ciklus samo uredni cerviklani i vaginalni bakterioloski bris .

 • UZ ADNEXA SA PROTOCIMA  –TRANSVAGINALNI PRISTUP
 • PUNKCIJA TRANSVAGINALNA ILI TRANSABDOMINALNA BENIGNIH CISTI OVARIJUMA

*CITOLOGIJA PUNKTATA , ILI BAKTERIOLOŠKI PREGLED PUNKTATA NAPLAĆUJE SE DODATNO

 • DIJAGNOSTIČKA EXPLORATIVNA KIRETAZA UTERUSNOG CAVUMA
 • DIJAGNOSTIČKA EXPLORTAIVNA KIRETAZA KANALA GRLIĆA UTERUSA

DG EXPL KRETAZE, KAKO GRLIĆA TAKO I MATERIČNE ŠUPLJINE INDIKOVANE SU U DIJAGNOSTICI NEUREDNIH KRVARENJA , UČESTALIH KRVARENJA , PRODUŽENIH KRVARENJA , IZNENADNIH KRVARENJA NAKON PRESTANKA CIKLUSA , SKIDANJA POLIPA.

Oblast akušerskih procedura

 • ULTRAZVUČNI PREGLED PRVOG TRIMESTRA TRUDNCOĆE- embriona sa UZ markerima NT , DV , MH, FMA,
 • KOMBINOVANI TEST PRVOG TRIMESTRA TRUDNOĆE
 • GENETSKO SAVETOVANJE SKRININGA RANOG PRVOG TRIMESTRA
 • GENETSKO SAVETOVANJE DRUGOG TRIMESTRA TRIMESTRA
 • AMNIOCENTEZA- PROCEDURA (iglom od 16 G ulazi se u materičnu šupljinu)

Uzima se pod kontrolom ultrazvuka uzorak plodove vode 10 ili 15 mml koji se šalje na analize u zavisnosti šta zelimo ispitati – QF PCR mala AC- 13, 18, 21 , x i z hromozomi  , kompletan kariotip ploda , TORCH , alfa fetoprotein *laboratorijske usluge dodatno se naplaćuju.

 • EKSPERTSKI UZ PREGLED PLODA OD 22 DO 26 NEDELJE
 • FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA – PREGLED SRCA PLODA
 • FETALNA NEUROSONOGRAFIJA  PLODA
 • SCRINING PREEKLAMSIJE  – UZ  PLODA I UZ obe arterije uterine sa procenom rizika
 •       BFP  BIOFIZIČKI PROFIL PLODA TREĆEG TRIMESTRA
 •      DOPLERSKI PARAMETRI FETALNE I UTEROPLCENTRNE CIRKULACIJE

Napomena: Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i laboratorijske analize.

Doktori

 • Prim. dr sci Dejana Milojević

  Prim. dr sci Dejana Milojević

+381 30 42 60 77
+381 63 46 01 34

Pozovite nas