4D ultrazvuk omogućava praćenje trudnoće i rano otkrivanje patologije trudnoće. Primenom 4D ultrazvuka prati se razvoj ploda od ranog perioda implantacije, analiza morfologije u prvom tromesečju, razvijanje ploda u drugom tromesečju kao i razvoj i ponašanje fetusa u trećem tromesečju trudnoće. Zbog visoke rezolucije slike 4D ultrazvuk omogućava otkrivanje i analizu razvojnih anomalija ploda. 

Šta pokazuje 4D ultrazvuk?

4D ultrazvuk u svakom tromesečju trudnoće pokazuje napredak razvoja fetusa.

Fetalna ehokardiografija – da bi se isključile anomalije na srcu fetusa. Takodje, ispituje se i protok krvi kroz najvažnije krvne sudove fetusa da bi se na vreme uočili poremećaji u cirkulaciji ploda. U okviru 4D ultrazvučnog pregleda prati se razvoj i rast fetusa merenjem biometrijskih parametara (obima i prečnika glave, abdomena, dugih kostiju ekstremiteta). Meri se debljina i zrelost posteljice (ukazuje na dijabetes u trudnoći ili prevremeno sterenje posteljice kod pušenja u trudnoći). 4D ultrazvukom se  prati fetalno ponašanje i aktivnost u materici. Analizira se fetalna morfologija i otkrivaju razvojne anomalije koje se mogu javiti u ovom periodu.

 

Pregled 4D ultrazvukom se preporučuje od 21. nedelje trudnoće.

 

Napomena: Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate)

Doktori

  • Dr Miroslav Miki Jevremović

    Dr Miroslav Miki Jevremović

+381 30 42 60 77
+381 63 46 01 34

Pozovite nas