fbpx

Školska psihologija

Školska psihologija

Psihologija

Školska psihologija

Školska psihologija je oblast psihologije koja se bavi problematikom obrazovanja i vaspitanja dece u saradnji sa njihovim roditeljima. U centru interesovanja  školskih psihologa je dete/učenik i podrška njegovom zdravom razvoju i odrastanju. Veliki je broj istraživanja sačinjen u ovoj oblasti koji pomažu psihološku praksu u školama.

Usluge:

Pomoć deci i roditeljima u rešavanju školskih problema
Savetovanje za izbor buduće profesije

Pomoć deci i roditeljima u rešavanju školskih problema

  • problemi učenja i školskog uspeha
  • problematični oblici ponašanja dece u školi
  • problem u odnosima sa drugovima ili nastavnicima
  • strah od škole
  • neki drugi aktuelni problem

Savetovanje za izbor buduće profesije

Savetovanje podrazumeva  rad sa učenicima osnovnih i srednjih škola pri izboru profesije, odnosno škole/fakulteta (i svih onih koji žele promeniti fakultet ili školu).

Rad obuhvata primenu psiholoških testova , intervju i   saopštenje psihološke procene za izbor profesije.

Psihološkim testovima se procenjuju

  • sposobnosti i veštine za buduću profesiju
  • crte ličnosti
  • motivacija za rad
  • radne navike
Mirsada Topalović
Mirsada Topalović

Školski psiholog

Kontaktirajte nas za više informacija ili zakažite pregled