fbpx

Pulmologija

Pulmologija

Pulmologija

Pulmologija je grana medicine koja se bavi bolestima pluća i organa za disanje. Lekar specijalista pulmologije naziva se pulmonolog. Ovaj termin je izveden iz latinske reči pulmō, pulmōnis („pluća”) i grčkog sufiksa -λογία, -logia (studija). Pulmologija je sinonimna sa pneumologijom (od grčkog πνεύμων („pluća”) i -λογία), respirologijom i respiratornom medicinom.

Usluge:

Pregled pulmologa
Spirometrija (test plućne funkcije)
Pregled sa BD testom

Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i laboratorijske analize.

Kontaktirajte nas za više informacija ili zakažite pregled