fbpx

Psihologija

Psihologija

Psihologija

Psihologija je naučna disciplina koja se bavi sistematskim proučavanjem psihičkog života (procesa i osobina) ljudi. Saznanja psihologije počivaju na svim vrstama podataka. Na podacima dobijenim posmatranjem ponašanja (tzv. objektivni podaci) i podacima neposrednog iskustva (tzv. subjektivni podaci) dobijenim samoposmatranjem (introspekcijom).

Usluge:

Stručne konsultacije
Savetodavni rad sa parovima
Savetodavni rad sa decom
Savetodavni rad sa odraslima

Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i laboratorijske analize.

Mirsada Topalović
Mirsada Topalović

Školski psiholog

Kontaktirajte nas za više informacija ili zakažite pregled