fbpx

NIFTY prenatalni test

Čestitamo!

Znamo da je trudnoća jedan od najuzbudljivih perioda u životu žene, period koji donosi neizmernu sreću, ali i brige vezane za zdravlje vašeg deteta.

Na osnovu najnovijih dostignuća na polju neinvazivnog prenatalnog testiranja, koristeći naprednu tehnologiju sekvenciranja sledeće generacije (Next Generation Sequencing) NIFTY+ test može precizno otkriti rizik prisustva najvećeg broja genetskih anomalija koje mogu uticati na zdravlje deteta.

Šta su tizomije?

Svaka ćelija obično poseduje 23 para hromozoma tj. ukupno 46. Trizomija predstavlja pojavu dodatne kopije nekog hromozoma u pojedinim ili svim ćelijama organizma. Prisustvo dodatnog hromozoma može uzorkovati urođene telesne mane i ozbiljne probleme u razvoju deteta.

NIFTY+ detektuje postojanje tri najčešća oblika trizomije:

Anomalija Procena učestalosti
Trizomija 21 (Daunov sidrom) 1/700
Trizomija 18 (Edvardsov sindrom) 1/7900
Trizomija 13 (Patauov sindrom) 1/9500

 

Šta je NIFTY+?

NIFTY+ (Non-Invasive Fetal Trisomy) je kompletan, bezbedan, precizan i veoma pouzdan neinvazivni prenatalni test, koji otkriva rizik od pojave trizomije hromozoma 21, 18 i 13, sa osetljivošću i specifičnošću od preko 99%. NIFTY+ takođe utvrđuje rizik od postojanja trizomija svih ostalih hromozoma bebe (1-22), aneuploidija polnih hromozoma (X i Y), kao i više od 60 sindroma mikrodelecija/mirkoduplikacija koje predstavljaju strukturne anomalije hromozoma.

Test je moguće uraditi već od 10 punih nedelja trudnoće.
Ukoliko želite da saznate tu informaciju, NIFTY+ test Vam može pomoći otkriti i pol vašeg deteta.

Kako NIFTY+ test funkcioniše?

Tokom trudnoće, bebin DNK prolazi u krvotok majke. Za NIFTY test potreban je samo uzorak 10ml majčine krvi od punih 10 nedelja trudnoće. Iz tog uzorka krvi se analizira vanćelijska fetalna DNK kako bi se proverilo genetsko stanje ploda, te otkrilo prisustvo prevelikog ili premalog broja hromozoma, kao i prisustvo određenih strukturnih anomalija hromozoma.

NIFTY+ test je kao najpouzdaniji i najkompletniji neinvazivni prenatalni test na svetu, takođe i prvi izbor trudnica, ginekologa i vodećih IVF klinika u Srbiji i Crnoj Gori do 2013. godine.

Da li je potrebno da ja uradim NIFTY test?

Kod nekih žena postoji povećani rizik od prisustva genetskih anomalija ploda. Razmislite o obavljanju NIFTY testa ukoliko:

  • Spadate u grupu trudnica zrelijeg doba
  • Imate ličnu ili porodičnu istoriju prisustva hromozomskih anomalija
  • Su vam otkrivene nepravilnosti u rezultatima biohemijskog testa i/ili ultrazvučnog nalaza (Dabl test) u toku prvog ili drugog tromesečja trudnoće

NIFTY test je pogodan i za:

  • Blizanačke trudnoće (samo za trizomije 21, 18 i 13)
  • Trudnoće nastale vantelesnom oplodnjom
  • Trudnoće sa doniranom jajnom ćelijom

Rezultati su dostupni za 7-10 dana.

Test se može uraditi već od 10 punih nedelja trudnoće.

Kako se NIFTY+ razlikuje od drugih prenatalnih testova?

Dabl test Invazivna dijagnostika NIFTY+
Skrining test
Neinvazivnost

Stepen otkrivanja

Daunovog sindroma 99,5%

Stepen lažno pozitivnih rezultata <0.5%
Nudi individualizovanu procenu rizika
Informacije o polu i aneuplodijama polnih hromozoma
Informacije o mikrodelecijama/mikroduplikacijama

 

Postoje sledeće opcije NIFT testa?

 

PLUS TWINS
Trizomije

·       Daunov sindrom (trizomija 21)

·       Edvardsov sindrom (trizomija 18)

·       Patauov sindrom (trizomija 13)

Aneuplodije polnih hromozoma

·       Tarnerov sindrom (X)

·       Klinefelterov sindrom (trizomija XXXY)

·       Sindrom trostrukog X (trizomija XXX)

·       Jakobsov sindrom (trizomija XYY)

Trizomije

·       Trizomija hromozoma 9

·       Trizomija hromozoma 16

·       Trizomija hromozoma 22

Mikrodelecije/mikroduplikacije                                                                                                                ●

·        Alfa talasemija, sindrom mentalne zaostalosti

·        Aniridia tipa II i sindrom WAGR

·        Cornelia de Lange sindrom (CDLS)

·        Cowdenov sindrom (CD)

·        Dandy-Walkerov sindrom (DWS)

·        DiGeorge sindrom tipa 2 (DGS2) (10p14-p13)

·        Distalna artrogripoza tipa 2B (DA2B)

·        Duchenne/Becker mišićna distrofja (DMD/BMD)

·        Dyggve-Melchior-Clausen sindrom (DMC)

·        Ektrodaktilija tipa 3 (split hand-foot malformation, SHFM3)

·        Ektrodaktilija tipa 5 (split hand-foot malformation, SHFM5)

·        Feingold sindrom

·        Holoprozencefalija tipa 1 (HPE1)

·        Holoprozencefalija tipa 4 (HPE4)

·        Holoprozencefalija tipa 6 (HPE6)

·        Jakobsen sindrom (11q23 delecija)

·        Kongenitalna dijafragmalna hernija (HCD/ DIH1)

·        Langer–Giedionov sindrom (trihorinofalangealni sindrom tipa II)

·        Leukodistrofja 11q14.2-q14.3

·        Melnick-Fraser sindrom

·        Mentalna retardacija zbog X-vezanog nedostatka hormona rasta (MRGH)

·        Mikroftalmija sa linearnim defektima kože

·        Mohrov orofaciodigitalni sindrom

·        Panhipopituitarizam, vezan na X hromozom

·        Potocki-Lupski sindrom (duplikacija 17p11.2)

·        Prader-Willi/Angelmanov sindrom (15q11.2 delecija)

·        Prader-Willi-like sindrom

·        Rieger sindrom tipa 1 (RIEG1)

·        Saethre-Chotzen sindrom (SCS)

·        Senzorineuralna gluvoća i neplodnost kod muškaraca

·        Sindrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (BRRS)

·        Sindrom delecije 10q

·        Sindrom delecije 14q11-q22

·        Sindrom delecije 17q21.31

·        Sindrom delecije 18p

·        Sindrom delecije 18q

·        Sindrom delecije 2q33.1

·        Sindrom delecije 5q21.1-q31.2

·        Sindrom delecije 8p23.1

·        Sindrom duplikacije 11q11-q13.3

·        Sindrom duplikacije 17q21.31

·        Sindrom duplikacije 8p23.1

·        Sindrom mačijih očiju (CES)

·        Sindrom mačjeg plača (Cri-du-chat (delecija 5p))

·        Sindrom mikrodelecije 10q22.3-q23.31

·        Sindrom mikrodelecije 12q14

·        Sindrom mikrodelecije 16p11.2-p12.2

·        Sindrom mikrodelecije 1p36

·        Sindrom mikrodelecije 1q41-q42

·        Sindrom mikroduplikacije 16p11.2-p12.2

·        Sindrom mikroduplikacije Xp11.22-p11.23

·        Sindrom mikroftalmije tipa 6, hipoplazija hipofize

·        Sindrom monozomije 9p

·        Sindrom neosetljivosti na androgene (AIS)

·        Sindrom prekomernog rasta 15q26

·        Sindrom Smith-Magenis

·        Trihorinofalangealni sindrom tipa 1 (TRPS 1)

·        Van der Woude sindrom (VWS) (1q32.2)

·        Wilmsov tumor 1 (WT1)

·        X-vezani limfoproliferativni sindrom (Duncanov sindrom) XLP

Informacije o polu

Muški/ženski/detekcija Y hromozoma

Cena 650€ 590€

Detaljnije o testovima, pročitajte na zvaničnom sajtu pružaoca usluge:

https://niftytest.rs/rs?gclid=EAIaIQobChMIpZ6osees7gIVugYGAB3dFwCmEAAYAiAAEgLE9PD_BwE&fbclid=IwAR0KYLoG4PbT90oV6KJn-eJJ8TCpEO8c6m_t0TUU2L6OkHf8kB-TzPTgOpM

Kontaktirajte nas za više informacija ili zakažite pregled