fbpx

Neurologija

Neurologija

Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Neurologija i psihijatrija se delom prepliću. Predmet interesovanja neurologa sucentralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudovaperifernih nerva i veza nerava sa muskulaturom.

Usluge:

Opšti pregled specijaliste neurologa

Pregled neurologa podrazumeva:

Klasičan pregled specijaliste neurologa podrazumeva ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, proveru kranijalnih nerava – vid, sluh, mimika -ispitivanje refleksa mišića, proveru stajanja i hodanja, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta.

Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i laboratorijske analize.

Kontaktirajte nas za više informacija ili zakažite pregled