fbpx

Defektologija

Defektologija

Defektologija

Defektologiju kao nauku izrazitog transdisciplinarnog karaktera je, u izvesnoj meri, teško definisati. Dosadašnji pokušaji definisanja su kretali od generalnih definicija koje kažu da je “defektologija nauka o hendikepiranom čoveku”, preko definisanja defektologije kao nauke “koja proučava stanje osoba čiji je integritet usled trajnih psihofizičkih smetnji narušen, a sposobnost socijalne integracije smanjena” (Marković D. prema Stošljević L., 1990.), pa sve do nešto kompetentnijih definicija koje defektologiju posmatraju kao “sistem znanja, sveukupnost naučnih razmatranja o rehabilitaciji hendikepiranih lica” (Keramitčievski S., 1978).

Usluge:

Trijažni poregled defektologa
Kontrolni / konsultativni pregled
Opšti pregled stanja razvoje organizacije sposobnosti
Dijagnostička procena poremećaja

Na zakazani pregled potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i laboratorijske analize.

Kontaktirajte nas za više informacija ili zakažite pregled