Dr Dejana Milojević –  doktor medicinskih nauka, primarijus, uži specijalista visokorizičnih trudnoća. Stručni konsultant Medi Group sistema.

Timu lekara doma zdravlja Bormedic pridružuje se jedan od najboljih i najtraženijih u Srbiji specijalista akušerstva i perenatologije, užeg specijaliste visokorizičnih trudnoća, dr Dejana Milojević.

 

Perinatologija usluge

Šta je perinatologija?

Otkrivanje i vođenje visokorizičnih trudnoća osnovni je zadatak subspecijaliste perinatologa.

Perinatologija, jeste mlada grana akušerstva, i bavi se fiziologijom trudnoće, patologijom trudnoće i porođajem i nekim periodom nakon porođaja, obično je to period od oko 6 nedelja. Perinatologija jedna je od najbitnijih grana medicine danas, ili uže rečeno akušerstva, jer se bavi ženama, reproduktivnim organima i potomstvom.

Subspecijalista perinatologije, kod svakog pacijenta vodi računa o dva bića – o budućoj mami i o bebi. Sama grana perinatologije grubo rečeno, ima dve percepcije – percepciju invazivne i neivazivne dijagnostike. Nenvazivna dijagnostika podrazumeva ultrazvuk, najuže objašnjeno, dok invazivna dijagnostika podrazumeva uzimanje uzorka plodove vode, posteljice, biopsiju kože i tako dalje, i sve to u nekim određenim stanjima trudnoće, kada je potrebno da se pokaže da li je plod nosioc neke genetske osnove za neku bolest.

Grana perinatologije u stalnom je napredovanju, ali se veliki napredak može videti i danas, u odnosu na period od pre nekoliko godina. Specijalisti preinatologije uzimaju uzorke ćelija beba, kroz krv majke, pa dalje uz pomoć genetskog inžinjeringa, koji izdvaja genetski materijal, mogu odrediti stanja beba koja su vezana za ozbiljne bolesti, koje ranije nije bilo moguće utvrditi pre rođenja bebe. Pomak u perinatalnoj medicini je toliko veliki da je poremećaj moguće videti dok je beba još u stomaku.

Zahvaljujući brzom napredovanju i razvoju perinatalne medicine, došlo je do preokreta u načinu vođenja trudnoće. Mnogo više pregleda obavlja se na samom početku trudnoće. Naime, prvi trimestar trudnoće je krucijalan za preoznavanje stanja koja mogu da se dese kasnije, u drugom i trećem simestru.

Viskorizične trudnoće

Viskorizične trudnoće jesu trudnoće kod kojih već postoji problem ili i/ili i kod majke i kod ploda. 

Kako bismo pojasnili, daćemo primer kako može doći do viskorizične trudnoće

Danas, kao posledica drugačijeg načina života ljudi, došlo je do pomeranja starosne granice rađanja, pa samim tim i epidemiologija bolesti se promenila. Danas, na primer, sve više žena zatrudni u kasnijem dobu, a to sa sobom vuče i neke hronične bolesti (dijabetes, kardiovaskularne bolesti ili je žena gojazna, npr), što ne znači da žena ne treba, zbog toga, da se ne ostvari kao majka. U tom slučaju, trudnoća se vodi konzilijarno. Naime tim ginekologa, akušera, anestezijologa i tako dalje, učestvuju u vođenju trudnoće. Međutim, do komplikacija može doći jako brzo i u tom slučaju potrebno je reagovati efikasno i brzo, kako bi se i plod i mama spasli. Upravo zbog toga jako je bitno predvideti verovatnoću mogućih komplikacija tokom obe polovine trudnoće, što je zadatak akušera parinatologa. Suština je predvideti moguće komplikacije, njihovu verovatnoću dešavanja i šta može dovesti do istih, a onda smanjiti faktore koji dovode do komplikacija.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2017 - Bormedic

   +381 30 42 60 77 +381 63 46 01 34