Interna medicina

 • Dr Katica Dimitrijević Stanković

Dr Katica završila je Medicinski fakultet u Nišu, 1972. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završila je na Internoj B Klinici u Beogradu, 1980. godine, gde je završila i edukaciju iz oblasti kardiologije. Danas je penzionisani lekar specijalista interne medicine.

Kardiologija

 • Prof. dr sc. med. Dragan Tavčiovski


Prof. dr Tavčiovski je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1974. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1982. godine od kada je krenuo da bude stalno zaposlen u Klinici za kardiologiju VMA.U ovoj ustanovi je odbranio doktorsku disertaciju i izabran je za profesora na predmetu Interna medicina.

Dr Tavčiovski stručno se usavršavao na Hammersmill Hospital u Londonu i Texas Heart Institute u Hjustunu.

Prof. Tavčiovski je danas penzionisani Načelnik Klinike za kardiologiju VMA.

 

 

 

 

 • Dr Blagica Dorić Stojčevski

Dr Blagica Medicinski fakultet završila je u Nišu, 1983. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završila  1992. godine, na Medicinskom fakultetu u Nišu. Subspecijalizaciju iz kardiologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2002. godine.

Stalno je zaposlena u Opštoj bolnici u Boru gde vrši funkciju Načelnika internističke službe.

Dr Blagica obavlja funkciju predsednika podružnice srpskog lekarskog društva u Boru.

Član je predsedništva lekarskog društva u Beogradu.

 

 • Dr Dragan Karabašević

Stalno zaposlen u Opštoj bolnici Bor.

 

 • Mr sci. med. dr Bosiljka Jovičić – Dečji kardiolog na Istitutu za majku i dete

Šef odeljenja kardiotorakalnih bolesnika

Hematologija

 • Dr Svetlana Golubović Šuput

Dr Svetlana je Medicinski fakultet završila 1987. godine u Nišu, a specijalizaciju iz interne medicine završila je 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalizaciju iz hematologije završava 2006. godine pri Institutu za hematologiju u Beogradu. Stalno je zaposlena u Opštoj bolnici u Boru i vrši funkciju šefa dnevne internističke bolnice.

Endokrinologija

 • Dr Branislava Radosavljević

Dr Branislava je Medicinski fakultet završila 1992. godine u Krajovi. Specijalizaciju iz interne medicine radila na VMA. Subspecijalistički ispit iz endokrinologije završila 2008. godine pri Kliničkom Centru Srbije. Stalno zaposlena na internom odeljenju Opšte bolnice Bor.

Gastroenterologija

 • Prof. dr sc. med. Radoje Doder


Rođen 02.01.1958. godine. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1984. godine. God. 1991. završio je specijalizaciju iz interne medicine na VMA, a 1996. godine i subspecijalizaciju iz gastroenterologije. God. 1998. završio je magisterijum iz gastroenterologije, god. 2001. odbranio je doktorsku tezu iz oblasti ulkusa.

U VMA radi od 1988. godine, a od 2001.nalazi se na poziciji Načelnika Klinike za gastroenterologiju.

Član je Evropskog udruženja, Evropskog udruženja za onkologiju i Srpskog lekarskog društva. Predsednik je Udruženja za digestivne endoskopije JYEGA.

Publikovao je do sada 45 radova, koautor je u 3 monografije. Izlagao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

 

 

 • Dr Zoran Joksimović

Reumatologija

 • Dr Slavica Bećarević

Dr Slavica je završila Medicinski fakultet u Nišu, 1986. godine. Specijalizaciju radila na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Nišu, 1995 godine. Subspecijalizaciju završila na Institutu za reumatologiju u Beogradu 2006. godine. Stalno zaposlena u Opštoj bolnici u Boru.

Hirurgija

 • Dr Vesna Milojević – dečji hirurg

Medicniski fakultet završila u Beogradu, 1988. godine. Specijalizaciju završila 2001. godine, na dečjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu.

Dr Vesna trenutno je stalno zaposlena u Opštoj bolnici Bor.

 

 • Dr Ljubomir Tošić

Dr Tošić je specijalista opšte hirurgije.

Stalno zaposlen u Opštoj bolnici Bor.

Vaskularna hirurgija

 • General prof. dr Miodrag Jevtić

Medicinski fakultet je završio u Skoplju 1981. godine, a specijalizaciju iz opšte hirurgije u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1992. godine. Doktorski rad odbranio je 1997. godine, čime je stekao zvanje doktora medicinskih nauka. U zvanje profesora hirurgije izabran je 2005. godine.

Prof. Jevtić je penzionisani general-potpukovnik sanitetske službe Vojske Srbije.

Obavljao funkciju  rektora Univerziteta odbrane Srbije 2011-2014

Obavljao funkciju Načelnika Vojnomedicinske akademije 2005-2011

 

 • Dr Života Marjanović

Dr Marjanović Medicinski fakultet završio je u Novom Sadu, 1984. godine. Specijalizaciju opšte hirurgije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1990. godine. Subspecijalizaciju iz kardio-vaskularne hirurgije završio na VMA u Beogradu, 1999. godine. Danas je stalno zaposlen u Opštoj bolnici u Boru.

 

Radiologija

 • Dr Dragana Milijić


Dr Milijić je završila Medicinski fakultet u Beogradu 1987. godine, a specijalizaciju pri katedri za radiologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine.

Posebnu edukaciju za kolordopler završila na VMA 2006. godine. Trenutno je stalno zaposlena u Opštoj bolnici u Boru.

 

 

 

 

 • Dr Ana Golubović Spasojević

Dr Ana Medicinski fakultet završava 2009. godine, u Nišu. Specijalizaciju iz radiologije završila je na Institutu za radiologiju Kliničkog Centra u Nišu, 2015. godine.

Edukacije: Edukacija za radiološku patologiju dojke na Institutu Batut u Beogradu; Edukacija za dopler dijagnostiku vaskularnih struktura na Institutu za radiologiju u Nišu; Edukacija za rad sa obolelima od AIDS-a.

Redovan je učesnik na međunarodnim i domaćim kongresima.

Stalno zaposlena u Opštoj bolnici u Boru.

 

 

 • Dr Jadranka Petrović

Medicinski fakultet završila u Krajovi, 1992. godine. Specijalizaciju iz radiologije završila pri VMA, 2004. godine.

Edukaciju iz mamografije završila je u KBC “Bežanijska kosa”, 2009. godine.

Stalno zaposlena u Opštoj bolnici Bor na odeljenju radiologije.

 

 • Dr Dragana Kukolj

Dermatovenerologija

 • Dr Ljubica Milošević

Dr Ljubica je medicinski fakultet završila u Bukureštu, 1981. godine. Specijalizaciju iz dermatologije završila na dermatološkoj Klinici u Beogradu, 1990. godine.

Stalno zaposlena u Opštoj Bolnici Bor.

Urologija

 • Dr Vidoje Radosavljević

 

Dr Radosavljević je završio Medicinski fakultet u Nišu, 1987. godine, a specijalizaciju 1995. godine na Klinici za urologiju u Beogradu. Stalno je zaposlen u Opštoj bolnici u Boru i vrši funkciju Načelnika urološke službe.

 

 

 

 

 

 • Dr Miroslav Karabašević

Dr Karabašević Medicinski fakultet završio je u Krajovi, 1999. godine. Specijalizaciju iz urologije završio pri Klinici za urologiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu, 2007. godine.

Stalno zaposlen na urološkom odeljenju Opšte bolnice Bor.

 

Ortopedija

 • Dr Miško Tatić