Šta je dijabetes?

Dijabetes je hronična i u velikoj meri preventiva bolest koja može dovesti do kardiovaskularnih bolesti, slepoće, otkazivanje bubrega, gubitka udova i gubitka života. Dijagnostikovan je kod oko 60 miliona ljudi u Evropi koji trenutno žive sa bolešću, a istovremeno opterećuje ekonomiju i zdravstveni sistem regije. Stopa dijabetesa se povećava u evropskoj regiji i već dostiže stope od 10-12% stanovništva u nekim državama članicama. Ovo povećanje je snažno povezano sa rastućim trendovima ka prekomernoj težini i gojaznosti, nezdravom načinu ishrane, fizičkoj neaktivnosti i socioekonomskim nedostacima. Ovi faktori rizika takođe doprinose razvoju ostale tri nezarazne bolesti (NCD) koje su postale međunarodni prioriteti javnog zdravlja (kardiovaskularne bolesti, hronične respiratorne bolesti i kancer), zbog čega je neophodno da prevencija dijabetesa bude integrisana u populacione pristupe za sprečavanje NCD kao grupa.

Dijabetes tipa 1

Dijabetes tipa 1 karakteriše deficitarna proizvodnja insulina i zahtieva svakodnevno davanje insulina. Dijabetes tipa 1 nije moguće sprečiti trenutnim saznanjima. Simptomi uključuju prekomerno izlučivanje mokraće (poliurija), žeđ (polidipsija), stalnu glad, gubitak težine, promene vida i umor. Ovi simptomi se mogu pojaviti iznenada, a bolest može biti akutno stanje.

Dijabetes tipa 2

Dijabetes tipa 2 rezultat je neefikasne upotrebe insulina (otpornost na insulin) u organizmu. Na njega otpada 90% obolelih od dijabetesa širom sveta i u velikoj meri moguće je sprečiti dijabetes u ovom stadijumu. Prekomerna telesna težina – posebno oko struka, fizička neaktivnost i veliki unos zasićenih masnih kiselina, sve neovisno povećavaju rizik od otpornosti na insulin. Razvoj dijabetesa tipa 2 takođe je povezan sa drugim faktorima, kao što su etnička grupa, iskustva i uticaji u ranom životu i socioekonomski faktori. Simptomi mogu biti slični onima kod dijabetesa tipa 1, ali su često manje izraženi. Kao rezultat, bolest se može dijagnostikovati nekoliko godina nakon početka, nakon što već nastanu komplikacije. Dijabetes tipa 2 donedavno je bio viđen kao bolest sredovečnih i starijih ljudi, ali njegova učestalost je eskalirala u svim starosnim grupama, stanje se sve češće vidi i u adolescenciji i detinjstvu. Poremećena tolerancija na glukozu (IGT) i oslabljena glikemija na brzi post (IFG) intermedijarni su uslovi u prelazu između normalnosti i dijabetesa. Osobe sa IGT ili IFG izložene su velikom riziku da napreduju od dijabetesa tipa 2, mada to nije neizbežno.

Gestacijski dijabetes

Gestacijski dijabetes je hiperglikemija sa početkom ili prvim prepoznavanjem tokom trudnoće. Simptomi gestacijskog dijabetesa su slični dijabetesu tipa 2. Gestacijski dijabetes najčešće se dijagnostikuje prenatalnim skriningom, umesto prijavljenih simptoma. To je uglavnom privremeno, ali žene sa gestacijskim dijabetesom mogu razviti tip 2 kasnije u životu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *